ค้นพบ จำนวน 26 รายการ

PNU3539-U3E-BKPNU3539-U3E USB3.0+eSATA PCI-E Express
28-Aug-12 2.1.39.0 Windows 7, Vista, XP, Server 2008 and R2 (32bit/64bit) Download
28-Aug-12 3.0.23.0 Windows 7, Vista, XP, Server 2008 and R2 (32bit/64bit) Download
PVU3-502U PVU3-5O2U 7 Ports USB3.0 PCI-E Express
26-May-15 4.90A_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
26-May-15 4.90D_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
9-Mar-18 5.60B_AP Windows 7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
PVU3-2O2I-BKPVU3-2O2I 2 Ports USB3.0 PCI-E Express
26-May-15 4.90A_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
26-May-15 4.90D_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
9-Mar-18 5.60B_AP Windows 7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
PVU3-4P-BKPVU3-4P USB 3.0 4 Ports PCI-E Card
26-May-15 4.90A_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
26-May-15 4.90D_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
9-Mar-18 5.60B_AP Windows 7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
PVU3-5O2I-BKPVU3-5O2i USB 3.0 7 Ports (5 USB + 20pin) PCI-E Card
26-May-15 4.90A_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
26-May-15 4.90D_AP Windows XP / Win7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download
9-Mar-18 5.60B_AP Windows 7 /8 /8.1 /10 (32bit/64bit) Download